altMục: Tư vấn du lịch Lào

Nội dung: Danh sách khách sạn tại Viên Chăn Lào

Ads by Viet Care Travel

Khách sạn tại Viêng Chăn

Anou Paradise Hotel
P.O. Box: 3655, 1-3 Hengboun Street, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 630-4.
Fax: (856-21) 213 635.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aroon Hotel
Saylom Road, Hatsadi Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 263 023, 263 024.
Fax: (856-21) 263 025.

Châu Á Pavilion Hotel
379 Samsenthai Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 212 430-2, 222 890.
Fax: (856-21) 213 085.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.asianpavillionlao.com

Aroon Residence Hotel
Saylom Road, Hatsady Nưa, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 263 023-4. Fax: (856-21) 263 025.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.aroonresidencehotel.com

B & P Hotel
Khounboulom Road, Chùa Long Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 241 694, 241 066. Fax: (856-21) 240 916.
E-mail: b & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Boutchadakham Hotel
Dongpalane đường, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 452 053-4. Fax: (856-21) 412 729.
Điện thoại di động: (856-20) 5512 117.

Beau Rivage Mekong Hotel
Fa Ngum Road, Ban Seetarn Nưa, P. O. Box 9.015, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 243 350, 243 376. Fax: (856-21) 243 345.
Điện thoại di động: (856-20) 561 0422.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.hbrm.com

Chaleunxay Hotel
P. O. Box 1099, Khouvieng Road,
Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 243 350, 243 376. Fax: (856-21) 243 345.
Điện thoại di động: (856-20) 561 0422.

Chanthapanya Hotel
Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 241 451.  Fax: (856-21) 244 283.

Cosmo Tập đoàn khách sạn
P. O. Box 9.015, Ban Phakhao, Xaithany Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 711 175-7.  Fax: (856-21) 710 036.
Điện thoại di động: (856-20) 7600 255.

Day Inn Hotel
4.083 POBox, 059 / 3 Pangkham Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 223 847-8, 222 985. Fax: (856-21) 222 984.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Duang Deuane Hotel
P.O. Box: 6.881, Norkeokoumman Road, Mixay Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 222 301-3.  Fax: (856-21) 222 300.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Duang Siripanya Hotel
Phonthan Nưa Làng, Saysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại di động: (856-20) 5507 282, 5003 995.

Don Chan Palace Hotel
Fa Ngum Road, Sisattanak Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 244 288.  Fax: (856-21) 244 111-2.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.donchanpalacelaopdr.com

Ekalath Metropol Hotel
P.O. Box: 3.179, Samsenthai Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 420-1.  Fax: (856-21) 213 421.

Fong Vimanthong Hotel
POBox: 2746, Nam lần thứ 13 Road, Ban Phoophanao, Saysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 900 445-7. Fax: (856-21) 900 448.

Green Park Boutique Hotel
POBox: 9.698, 248 Khouvieng Road, Nongchan Village, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 264 097-9, 263 063. Fax: (856-21) 263 064.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: 
http://www.greenparkvientiane.com

Inter City Hotel
24-25 Fa Ngum Road, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 263 788, 242 842-4.  Fax: (856-21) 243 663.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Website: 
www.laointercityhotel.com

Vàng bát Hotel
POBox: 7.136, Kaysone Phomvihanh Road, Chommany Tai làng, Saysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 900 011-20.
Fax: (856-21) 900 010.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.angkhamhotel.com

Khonepashong Hotel
Ban Khamhoung, Xaytany Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 710 535.
Điện thoại di động: (856-20) 2225 999, 5522 121, 5519 984.

Khunta cư Căn hộ cao cấp
P.O. Box: 9205, Luang Prabang Road, Sithanneua Village, Sikhottabong Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 251 199.
Fax: (856-21) 251 198.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: 
http://www.khuntaresident.com

Lane Xang Hotel
P.O. Box: 280, Fa Ngum Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 214 100-7.
Fax: (856-21) 214 108.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lao Plaza Hotel
P.O. Box: 6708, 63 Samsenthai Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 222 741-42, 218 800-1.
Fax: (856-21) 222 740, 218 807-9.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.laoplazahotel.com

Lào Paris Hotel
100 Samsenthai Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 440, 222 229.
Fax: (856-21) 216 382.

Latsavong Hotel
Phonekheng Road, Xaysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 412 607, 414 645-6.

Lao Hotel
P.O. Box: 9.013, 43 / 7 Hengboun Road, Haisok Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 219 280-81. Fax: (856-21) 219 282.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mekong Hotel
P.O. Box: 2161, Luangprabang Road, Ban Sithan Nưa, Sikhotthabong Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 212 937-8.
Fax: (856-21) 212 822.
E-mail: 
sales@mekong_ht.com
Website: www.mekong_ht.com

Mekong Breeze Hotel
Ban Sisomsuen, Sikhottabong Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 851.
Điện thoại di động: (856-20) 5629 692, 9900 311.

Mường Lào-Trung Quốc Khách sạn
P.O. Box: 5.720, Km.3 Thadeua Road, Sisattanak Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 313 325-8.
Fax: (856-21) 312 380.

Nakhonesack 3 Hotel
Thongsangnang Road, Ban Thongsangnang, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 264 234, 264 375-6.  Fax: (856-21) 264 377.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.nakhonesack3hotel.com

Khách sạn Novotel
9 đơn vị, POBox 585, Samsenthai Road, Sikhottabong Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 570.
Fax: (856-21) 213 572-3.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.novotel.com

Park View Executive Suites
POBox: 4.793, Luang Prabang Road, Sikhottabong Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 250 888.
Fax: (856-21) 250 777.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Website: 
www.parkviewexecutive.com

Phonexay Hotel
Nongbone Road, Xaysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 414 885.

Riverside Hotel

POBox 2846, Norkeokoumman Road, Mixay Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 244 390. Mobiel: (856-20) 7706 040, 5712 525.
Fax: (856-21) 244 391.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.riversidehotel.com

Riverview Hotel
Khaemkong Road, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 216 244-6.
Fax: (856-21) 216 232.

Royal Hotel
POBox 395, Lane Xang Avenue, Vientiane Capital.
Điện thoại: (856-21) 214 455.
Fax: (856-21) 214 454.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.laoroyal-hotel.com

Salaphet Inn
Sisavad Road, Ban Sisavad Tài, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 217 127. Fax: (856-21) 260 516.
Điện thoại di động: (856-20) 2202 408.

Samsenthai Hotel
Manthatourath Street, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 216 283. Fax: (856-21) 212 118.

Saysana Hotel
Chao Anou Street, Watchan Village,
Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 580, 218 636.
Fax: (856-21) 213 581.

Sengthiene Hotel
Mới T2 Road, Wattay Ngãi Thông, Quận Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 244 339.
Fax: (856-21) 244 342.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Setthà Palace Hotel
P. O. Box 1618, 6 Pang Kham Street, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 217581-2.  Fax: (856-21) 217583.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: 
http://www.setthapalace.com

Taipan Hotel
4.148 POBox, 2-12 Francois Ngin Street, Ban Mixay, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 216 906-9. Fax: (856-21) 216 223.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.taipanhotel-vientiane.com

Thavixay Hotel
Dongmieng, T2 Road, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 260 534. Điện thoại di động: (856-20) 5512 435.

Thavikhoune Hotel
Điện thoại: (856-21).
Điện thoại di động: (856-20) 5504 253, 6012 185.
Fax: (856-21) 415 318.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: 
http://www.thavikhounhotel.com

Theplangsy Hotel
Luang Prabang Road, bởi đường đến công ty bông Lào, Ban Khouta Thông, Quận Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 215 688, 261 768.
Fax: (856-21) 223 455.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vansana Hotel
Phonethan Road, Phonthan Nưa Làng, Saysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 414 189. Fax: (856-21) 413 171.
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.vansanahotel-group.com

Vientiane Hotel
Luang Prabang Road, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 212 928.


XE HÀ NỘI – LÀO

Hà Nội – Viêng Chăn 0914425788 / 02439998087 | HN – XiêngKhoảng 0914425788 / 02439998087 | Hà Nội – Luangprabang 0914425788 | Hà Nội – Savannakhet 0914425788 | Hà Nội – Thakhek 0914425788 | Hà Nội – VangVieng 0914425788 | HN – Muang Khoua - Oudomxay 0914425788 | Hà Nội - Cửa Khẩu Lao Bảo 0914425788

XE NGHỆ AN - LÀO ( VIETLAOBUS CHỈ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁC NHÀ XE TỪ NGHỆ AN ĐI LÀO - KHÁCH ĐẶT VÉ VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐẾN CÁC CHỦ XE)

Xe Thương Thường 0915958787 - 0986110083 | Xe khách Cường Quyết 0978 976 988 - 0947755656 | Xe Hải Ngân 099523666 |  Cường Tuyết 02056784545 | Xe Lữ Hùng 0969892109 – 95603836 | Xe khách Hùng Hoa 0987632333 - 0976898689

XE ĐÀ NẴNG – LÀO ( VIETLAOBUS CHỈ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁC NHÀ XE TỪ ĐÀ NẴNG ĐI LÀO - KHÁCH ĐẶT VÉ VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐẾN CÁC CHỦ XE)

Đi Viên Chăn: SƠN HƯỜNG 0914.081105 - 0905.677700 | Hải Vân 02363.649.375 | Danatraco 02363680670 | Châu Chinh 0937479647

TUYẾN ĐÀ NẴNG – PAKSE: Tuấn Nam 01229 370037 | Lào Tiển 02362245429

ĐÀ NẴNG – SANAVANKHET: Danatraco 02363680670

XE HỒ CHÍ MINH – CAMPUCHIA - PAKSE, LÀO ( VIETLAOBUS CHỈ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁC NHÀ XE TỪ HCM ĐI LÀO - KHÁCH ĐẶT VÉ VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐẾN CÁC CHỦ XE)

Nhà xe Bình Minh đi Pakse, Lào Số điện thoại Việt Nam: 0989475787 – Số điện thoại Campuchia: 855 979397020 - Số điện thoại Pakse 008562091799135 – 008562092419241

XE HỒ CHÍ MINH – CAMPUCHIA ( VIETLAOBUS CHỈ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁC NHÀ XE TỪ HỒ CHÍ MINH ĐI CAMPUCHIA - KHÁCH ĐẶT VÉ VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐẾN CÁC CHỦ XE)

KUMHO BUS 028.6291.5389 - 0945.611.611 | SORYA BUS  090 2575 765 - 0283 9209 438 | Sapaco Tourist 0283920 6706 | LONG PHUONG BUS – MAI LINH 02836061779 - 02839202929

XE GIA LAI - PAKSE ( VIETLAOBUS CHỈ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁC NHÀ XE TỪ GIA LAI - PAKSE - KHÁCH ĐẶT VÉ VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐẾN CÁC CHỦ XE)

Nhà xe Việt Lào Express chạy tuyến cố định: Gia Lai - Pleiku-Attapu-ThaTeng-Sekong-Pakse. Xe vẫn chạy đi về mỗi ngày Gia Lai -> Pakse và ngược lại. Xuất bến 6h30 sáng tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Xuất bến 4h30 sáng tại Bến Xe Pakse Lào. Địa chỉ nhận hàng: văn phòng Kiot 39 Bến xe Đức Long Gia Lai. Hotline Tổng đài đặt vé: VN: 0328300360 - 0983214215. LAO: 02098302222 - 02098386888

Xe Tây Nguyên (Gia Lai) - Pakse | Danh sách xe đi Pakse Lào