alt Lộ trình: Bus Vientian - Luang Prabang - Vientian

Hãng xe: Giường nằm Vip Bus

Ads by Viet Care Travel

1. XE TỪ VIÊN CHĂN ( VIENTIANE) ĐI LUANG PRBANG

Khởi hành tại bến xe phía Bắc Viên Chăn.

  • Xe chất lượng cao VIP: Khởi hành lúc 08.00, 9.00, 20.00. Giá: 140 000 tới 170 000 kip 1 chiều, mất 10 tiếng đồng hồ.
  • Xe điều hòa nhỏ hơn Vip Bus: 06.30, 07.30, 09.00, 11.00, 13.30, 16.00, 18.00, 19.30. giá từ: 120 000 tới 130 000 Kip, mất 10 tiếng đồng hồ
  • Xe bus địa phương: mất khoảng 11 tiếng đồng hồ, khoảng 70 000 Kip.
  • Xe bus mini: khởi hành chuyến 10.00 hoặc14.00. giá vé từ 60,000 Kip

2. XE TỪ LUANG PRBANG - VIÊN CHĂN ( VIENTIANE)

Khởi hành tại bến xe phía Nam của Luang Prabang

Đường 13. Luang Prabang. phones. 071-252066, 071-255024.

  • Xe chất lượng cao VIP: Khởi hành lúc 08.00, 9.00, 20.00. Giá: 140 000 tới 170 000 kip 1 chiều, mất 10 tiếng đồng hồ.
  • Xe Express: 06.30, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00, 16.30, 18.30. giá từ: 120 000 tới 130 000 Kip, mất 10 tiếng đồng hồ.

alt

alt

alt

alt

alt